Mealingua - Překlady a výuka jazyků

Překlady a výuka angličtiny, slovenštiny a češtiny

Překlady

Potřebujete kvalitní překlady za rozumnou cenu? Mohu vám nabídnout profesionální jazykové služby z oblastí:


 • Stavebnictví a architektura.
 • Cestovní ruch a doprava.
 • Marketing a public relations.
 • Teologická terminologie a texty.
 • Obchodní korespondence.
 • Webové stránky a aplikace.

 • Jazykové, stylistické a předtiskové korektury.
 • Texty z obrázků, scanů a obrazových PDF.

 • Přepis a překlad z audio a video médií.
 • Titulkování a dabing videa, konverze AV souborů.
 • Tvorba propagačních a instruktážních videí, AV postprodukce.

Jazykové kombinace překladů:

 • Z anglického jazyka do českého / slovenského jazyka.
 • Z českého / slovenského jazyka do anglického jazyka.
 • Z českého do slovenského jazyka a obráceně.

Přepis a překlad z audio/video médií

Služba nabízí přepisy vašich audio nebo video záznamů. Zvuková stopa se převede do textové podoby a provede se její jazyková korektura. Převod je prováděn pro české, slovenské a anglické jazykové mutace. Doba zpracování se liší druhem požadovaného výstupu, tedy jedná-li se o souvislý text, strukturovaný dokument, nebo např. filmové titulky.

Navazující překlad přepisu je kalkulován po jeho dokončení, neboť z obrazového a zvukového materiálu se nedá předem odhadnout počet normostran textu na překlad. Přepis se samostatně neposkytuje, pouze s navazujícím překladem do češtiny, slovenštiny, angličtiny.

Angličtina Brno - Překlady a výuka angličtiny - Indviduální i skupinová výuka - Školní doučování - Lekce osobně i na Skype.